Vedligeholdelse / Service

Almindelig service og vedligeholdelse af en computer kan godt betale sig – hvad enten det er en stationær eller en bærbar computer.

Husk vedligeholdelse!

Vi har ofte oplevet at kunder har haft problemer med deres computer, der har vist sig i form af at den er blevet utroligt langsom, støjer meget, eller er blevet enormt ustabil (går i “blå skærm”). Årsagerne til dette kan være mange, men her ser du en af de fejl vi oplever hyppigst:

Husk vedligeholdelse
“Vask mig” må være et passende udtryk!

Dette er godt nok et af de absolut værste tilfælde vi har set, men meget mindre end dette kan være nok til, at computeren ikke kan køle optimalt længere. Som alt andet mekanik – og mennesker for den sags skyld – arbejder hardware væsentligt dårligere ved høje temperaturer. Kan hardwaren ikke køles effektivt, vil man opleve en computer, der kan finde på at té sig mærkeligt.

“Få det nu fixet”

Her kommer almindelig vedligeholdelse og service ind i billedet. Vi tilbyder at rense din PC fysisk for blot 300 kr. inkl. moms! Dette inkluderer bl.a. ny “kølepasta” til din processor og dit grafikkort. Kølepasta er en substans der smøres på processorens overflade, der hjælper med at overføre varmen til den køler, hvis opgave så er at holde temperaturen på systemet i skak.

Udover tilstoppede blæsere, ser vi også ofte PC’er, hvor kølepastaen er helt indtørret og smuldret, efter så kort tid som 1 år! Indtørret kølepasta har tabt evnen til effektivt at lede varmen fra processoren til køleblokken, hvorfor kølesystemet ikke kan køle tilstrækkeligt. I helt slemme tilfælde bliver processoren så varm, at computeren simpelthen slukker ned uden nogen form for varsel, for at beskytte elektronikken.

Et godt eksempel herpå er en Lenovo L520 bærbar computer, der slukkede efter eget forgodtbefindende – i brugerens øjne. Et kig på temperaturen viste at processoren blev hele 101 grader varm! Efter montering af ny kølepasta røg temperaturen ved fuld belastning ned på 78 grader – godt 20 grader fra smertegrænsen. En hurtig reparation, der reddede computeren fra de evige elektronikmarker.

thermalpaste
Montering af ny kølepasta

At holde en computer fysisk ren, gælder i særdeleshed bærbare computere. Fysisk er kølesystemet væsentligt mindre end i en stationær computer, og derfor er systemet ekstra følsomt overfor støv og urenheder generelt. Et godt eksempel på de små fysiske dimensioner ses her:

Laptop køling
Ikke just optimale forhold – husk vedligeholdelse!

Så husk det nu: Service er ikke kun forbeholdt biler og andet materiel – regelmæssig service og vedligeholdelse af en computer vil sikre din computers overlevelse mange år ind i fremtiden, og minimere risikoen for unødvendige hovedpiner!

Læs mere om kølepasta her (udgående link – engelsk)